Farmacevtski vestnik, številka 2, 2010

KAZALO

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Blanka Kores Plesničar
Depresija in bolečina
Depression and pain

Bojan Zalar
Celostni vidik anksioznosti
Comprehensive anxiety

Marko Anderluh
Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije
Drugs for the treatment of depression

Marko Anderluh
Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje anksioznosti
Drugs for the treatment of anxiety

Maja Tršinar
Vloga kliničnega farmacevta pri zdravljenju duševnih motenj v bolnišnici
The role of the clinical pharmacist in hospital departments in the treatment of mental disorders

Alenka Premuš Marušič
Interakcije z zdravili za zdravljenje duševnih motenj
Drug Interactions with drugs used to treat mental disorders

Nataša Ignatov, Tjaša Abram,
Farmacevtska skrb pri duševnih boleznih

Mojca Lunder
Uravnavanje telesne mase
Regulation of body weight

Danijel Kikelj
Učinkovine za zmanjševanje čezmerne telesne mase in debelosti
Drugs for treatment of overweight and obesity

Karin Sernec
Sodobni vidiki in načini zdravljenja motenj hranjenja
New aspects in the treatment of eating disorders

Gorazd V. Mrevlje
Motnje hranjenja in avtoagresivnosti

Matjaž Copak, Saša Ucman
Nefarmakološki pristop pri zdravljenju motenj hranjenja
Non-pharmacological approach in the treatment of eating disorders

Mateja Cvirn Novak, Aleš Mrhar
Vloga lekarniškega farmacevta pri obvladovanju čezmerne telesne mase
Community pharmacist’s contribution to overweight management

Jurij Fürst
Generično predpisovanje zdravil

Tonka Poplas Susič
Zdravniki družinske medicine in generično predpisovanje zdravil
Family physicians and generic prescribing of drugs

Andreja Čufar
Vloga lekarniškega farmacevta pri generičnem redpisovanju zdravil
The role of the community pharmacist in the generic prescribing of medicines

Milka Krapež
Vpliv uvedbe sistema zamenljivih zdravil na bolnike – izkušnje bolnikov