Farmacevtski vestnik, številka 2, 2011

Janja Marc
Farmakogenomika – nova možnost za varnejše in učinkovitejše zdravljenje

Mario Plebani, Carlo Federico Zambo
Pharmacogenetics: from bench to bedside

Miha Milek
Z nutrigenetiko do hrane po meri
With nutrigenetics towards personalized nutrition

Marko Obradovič
Farmakoekonomika v povezavi s farmakogenomiko
Pharmacoeconomic aspects of pharmacogenomics

Andrej Kmetec
Infekcije urogenitalnega trakta
Infections of the urogenital tract

Andrej Kmetec
Benigna hiperplazija prostate
Benign prostatic hyperplasia

Mojca Kerec Kos
Zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb urogenitalnega trakta
Tratment of bacterial urogenital infections

Samo Kreft, Mojca Lunder
Rastlinski pripravki pri infekcijah urogenitalnega trakta
Herbal medicinal products for the treatment of the urogenital infection.

Adolf Lukanovič
Razvoj uroginekologije v Sloveniji in sodobni pristopi k zdravljenju stresne urinske inkontinence pri ženski
Development of urogynecology in Slovenia and modern approaches to the treatment stress urinary incontinence

Brigita Mavsar – Najdenov, Katja Dežman, Aleš Mrhar
Spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil pri okužbah sečil s smernicami v splošni bolnišnici Jesenice
Monitoring of compliance with guidelines for antimicrobial therapy of urinary tract infections in Jesenice general hospital

Nina Pisk
Zgodovina samozdravljenja in zdravil brez recepta
The history of self-medication and non-prescription medicine

Zalika Klemenc-Ketiš
Kaj bolnike spodbuja k samozdravljenju in kje so meje?
What may stimulates patients to use self-medication and what are its limits?

Aleš Mlinarič
Perspektive samozdravljenja in preklop zdravil
Perspectives of self-care medication and RX-to-OTC switched medicines

Barbara Razinger
Zakonski okviri samozdravljenja