Farmacevtski vestnik, številka 2, 2012

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Julijana Kristl
Vpliv nanotehnologije na razvoj zdravil
Implication of nanotechnology on development of medicines

Petra Kocbek
Novosti na področju farmacevtske nanotehnologije
Novelties in the field of pharmaceutical nanotechnology

Mateja Cegnar, Janez Kerč
Nanozdravila
Nanomedicines

Metka Filipič
Koristi in tveganja uporabe nanotehnologij v živilski industriji
The benefits and potential risks of the use of nanotechnology in food industry

Irena Hočevar Boltežar
Bolezni grla in diagnostika
Laryngeal diseases and diagnosis

Anton Gros
Vnetje srednjega ušesa in zapleti
Middle ear infection and complication

Marko Anderluh
Izbrane učinkovine kemijskega izvora v terapiji vnetij nosu, obnosnih votlin, ušesa in grla
Selected synthetic drugs for the treatment of rhinitis, sinusitis, ear and throat inflammation

Samo Kreft
Izbrana zdravila naravnega izvora za zdravljenje bolezni ORL
Selected herbal medicinal products in otolaryngology

Borut Štrukelj
Sodobna cepiva proti vnetju srednjega ušesa
Novel vaccines against otitis media

Andrej Janžič, Igor Locatelli, Andreja Devetak, Mitja Kos
Parametri vključevanja konjugiranih pnevmokoknih cepiv v slovenski zdravstveni sistem
Uptake parameters of pneumococcal conjugate vaccines into the Slovenian health care system

Mateja Cvirn Novak, Nataša Čater, Marina Urbanc, Tomaž Vovk
Lekarniški farmacevt in bolezni ušes, nosu in grla
Community pharmacist and diseases of ear, nose and throat

Petra Jančar, Lea Knez, Aleš Mrhar
Usklajevanje zdravljenja z zdravili pri prehodih bolnikov med različnimi ravnmi zdravstvene oskrbe
Medication reconciliation at patients transition across the healthcare interfaces

Helena Pavšar
Usklajevanje zdravljenja z zdravili v Lekarnah Maribor
Medication reconciliation in Community pharmacy Maribor 

Karmen Bončina
Usklajevanje zdravljenja z zdravili v domu starejših občanov
Medication reconciliation in nursing home