Farmacevtski vestnik, številka 2, 2013

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

91 Damjan Janeš: Sodobna uporaba zdravilnih rastlin v Evropski uniji /Modern use of medicinal herbs in EU
94 Barbara Razinger: Regulativa izdelkov iz zdravilnih rastlin /Regulation of products derived from medicinal herbs
103 Jasna Kočevar Nared: Zdravilne rastline in vpliv regulatornih zahtev na javno zdravje – izziv ali priložnost /  Impact of regulatory requirements for herbals to public health – Challenge or opportunity
112 Nina Kočevar Glavač, Katja Stojilkovski: Klinične raziskave v fitoterapiji / Clinical trials in phytotherapy
118 Mojca Kerec Kos: Glukozamin – kritičen pogled z vidika delovanja in biološke uporabnosti / Glucosamine – a critical review of its efficacy and bioavailability
124 Tina Morgan: Astma – osnovne značilnosti bolezni in temelji zdravljenja
129 Danijel Kikelj: Sodobna sintezna zdravila za zdravljenje astme /Modern synthetic drugs for treatment of asthma
137 Aleš Berlec: Sodobna biološka in rastlinska zdravila za zdravljenje astme / Modern biological and plant drugs for the treatment of asthma
143 Igor Locatelli, Janja Trček, Mitja Kos: Stroškovna učinkovitost zdravil za zdravljenje astme in alergij / Cost-effectiveness of drugs for asthma treatment
146 Borut Štrukelj: Pljučne bolezni in cigarete: ali trošarina pokrije zdravljenje? / Lung diseases and smoking: Does excise duty cover all health expences ?
151 Mitja Kos: Farmacevtske kognitivne storitve osnovane na pregledu zdravil / Pharmaceutical cognitive services based on medication review
156 Nina Pisk, Alenka Ilešič: Farmacevtske kognitivne storitve – Pogled farmacevta v lekarni / Pharmaceutical cognitive services from the community pharmacist’s perspective
161 Maja Petre: Farmacevtske kognitivne storitve pri zdravljenju z zdravili – Pogled farmacevta na kliničnem oddelku bolnišnice / Pharmaceutical cognitive services in pharmacotherapy – Pharmacist’s perspective at a hospital ward
165 Alenka Premuš Marušič: Farmacevtske kognitive storitev pri zdravljenju z zdravili – Pogled farmacevta svetovalca v ambulanti / Pharmaceutical cognitive services in pharmacotherapy – Pharmacist’s consultant perspective at an ambulance

PRIMERI IZ PRAKSE – CASE REPORT

169 Lea Knez: Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi / Asthma patients in a hospital settings – case reports
174 Janez Toni: Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi; težave pri vodljivosti bolnikov / Asthma patients in a hospital settings – case reports; problems with patients’ compliance
178 Milan Balaban, Nataša Okretič Likovič: Astma – klinični primeri iz lekarniške prakse  / Asthma: clinical cases in pharmacy practice

ZANIMIVOSTI IZ STROKE – BRANCH NEWS
187 Samo Kreft: Predstavitev knjige Sodobna fitoterapija