Farmacevtski vestnik, številka 2, 2014

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Najpogostejše mikoze kože in nohtov pri mladostnikih in odraslih- epidemiologija in klinična slika (Tijana Orešič Barač)
Možnosti zdravljenja najpogostejših dermatomikoz pri odraslih in mladostnikih (Marjetka Pal)
Najpogostejše kožne težave majhnih otrok (Mateja Lisjak)
Sistemsko zdravljenje aken pri mladostniku in mladih odraslih (Boris Kralj)
Učinkovine, ki vplivajo na trombozo (Lucija Peterlin Mašič)
Zdravljenje z novimi peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili (Štalc Monika, Alenka Mavri)
Antiagregacijska zdravila: indikacije, smernice, in klinična praksa (Miha Čerček)
Pridružene motnje primarne in sekundarne hemostaze in njihov vpliv na varnost uporabe antikoagulacijskih zdravil (Samo Zver)
Interakcije novih peroralnih antikoagulacijskih zdravil s hrano in z drugimi zdravili (Alenka Helena Jagodic Vilfan)
Farmakokinetika antikoagulacijskih zdravil pri jetrni in ledvični disfunkciji (Iztok Grabnar)
Klinično pomembne razlike med antikoagulacijskimi zdravili (Maja Petre)
Prepoznavanje neželenih učinkov zdravljenja z antikoagulacijskimi zdravili in ukrepanje (Mojca Kolnik, Miran Brvar)
Kronični bolnik in njegovo sodelovanje med zdravljenjem (Zlatka Rakovec – Felser)

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES
Farmakoterapijski pregledi v bolnišnicah in v ambulantah – izkušnje in evalvacija dela (Alenka Premuš Marušič)
Pregled uporabe zdravil v javni lekarni (Bojan Madjar)
eRecept (Romana Rakovec)
Robotizacija v javnih lekarnah (Jan Rakuša)

ZANIMIVOSTI IZ STROKE