Farmacevtski vestnik, številka 2, 2015

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Janez Mravljak: Radikali in oksidativni stres / Free radicals and oxidative stress
Nada Kozjek Rotovnik: Praktična uporaba antioksidantov pri telesni aktivnosti / Practical use of antioxidants in physical activity
Matjaž Tuš: Antioksidanti in zdravstvene trditve / Antioxidants and health claims
Blanka Kores Plesničar: Shizofrenija – patofiziologija, etiologija, epidemiologija / Schizophrenia – pathophysiology, etiology, epidemiology
Cvetka Bačar Bole: Farmakoterapija shizofrenije / Pharmacotherapy of schizophrenia
Dragan Terzič:  Bipolarne afektivne motnje danes / Bipolar affective disorders today
Danila Hriberšek: Farmakoterapija psihičnih motenj v nosečnosti in po porodu / Psychiatric disorders in pregnancy, postpartum
and psychopharmacotherapy
Matej Štuhec: Hiperkinetični sindrom: Od epidemiologije do zdravljenja z zdravili / Hyperkinetic Syndrome: From Epidemiology to
Pharmacotherapy
Hojka Gregorič Kumperščak: Psihotične motnje v adolescenci in njihova povezava z uživanjem prepovedanih drog / Psychotic disorders
in adolescence and association with use of psychoactive substances
Ana Banović, Cvetka Bačar Bole, Vanja Božič: Zamenjava / ukinjanje terapije s psihofarmaki
Stanislav Pišek: Odvisnost od zdravil / Drug dependence
Klemen Jagodič: Bolezni prostate in urinska inkontinenca / Prostate diseases and urine incontinence
Aleš Obreza: Zdravila za zdravljenje bolezni prostate in mehurja / Drugs for treating diseases of prostate and bladder
Bojan Štrus: Erekcijska motnja in prezgodnji izliv / Erectile disfunction and premature ejaculation
Polonca Ferk: Zdravljenje erektilne disfunkcije in prezgodnje ejakulacije / Treatment of erectile dysfunction
and premature ejaculation