Farmacevtski vestnik, številka 2, 2017

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Miti ter znanstveno podprti dokazi o smislu in možnosti vplivanja na kislinskobazno in elektrolitsko homeostazo človeškega organizma
/ Myths and scientifically backedup proofs regarding the sense and possibility of influencing acido-base and electrolytic homeostasis in humans (Jeras M)
Miti in resnice o detoksifikaciji jeter z zdravilnimi rastlinami in prehranskimi dopolnili / Myths and truths about detoxification of liver with medicinal plants and food supplements (Kreft S)
Doping in uporaba prehranskih dopolnil v športu / Doping and use of nutritional supplements in sports (Žiberna L)
»Fat burners« – čudežna prehranska dopolnila za izgorevanje maščob: od mitov do resnice / »Fat burners« – miraculous weight-loss dietary supplements: from myth to reality (Jakopin Ž)
Starostniki: od epidemiologije do specifičnih lastnosti populacije – nekateri spregledani (javno)zdravstveni problemi starejših / Older adults: from epidemiology to the specific characteristics of the population – some of the overlooked (public) health problems of the older adults population (Gabrijelčič Blenkuš M, Robnik M)
Zakaj je lahko učinek zdravil pri starostnikih drugačen? / Why drugs act differently in elderly? (Kerec Kos M, Vovk T)
Starostnikom prijazne farmacevtske oblike / Older patients friendly dosage forms (Gašperlin M, Zvonar Pobirk A)
Demenca je izziv sodobne družbe / Dementia is a challenge of modern society (Gregorič Kramberger M)
Ishemična možganska kap – posebnosti pri zdravljenju starostnikov / Ischemic stroke – specificities in the treatment of the elderly (Cvetojević Z, Pretnar Oblak J)
Nefarmakološko zdravljenje nespečnosti pri starostnikih / Nonpharmacological treatment of late-life insomnia (Štukovnik V)
Obseg in značilnosti neprimernega predpisovanja zdravil za starostnike v Sloveniji / Extent and nature of inappropriate medication prescribing among elderly in Slovenia (Jazbar J, Locatelli I, Kos M)
Zdravljenje depresije pri starostnikih / Treating depression in the elderly (Tršinar M)

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES

Optimizacija zdravljenja z nekaterimi zdravili pri bolnici po možganski kapi z disfagijo (Pisk N)
Vloga in pričakovani učinki zdravil pri srčnem popuščanju s prikazom primera (Morgan T)
Težave povezane z zdravljenjem nespečnosti pri starostnikih – primer iz prakse farmacevta svetovalca (Milfelner – Ferk R)
Izzivi in nove priložnosti pri obravnavi dementnega bolnika v lekarni / Challanges and new opportunities in managment of a dementive patient in a community pharmacy (Glavnik T)