Farmacevtski vestnik, številka 2, 2018

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Biofarmacevtski vidiki interakcij med hrano in zdravili / Biopharmaceutical aspects of food-drug interactions (Felicijan T, Bogataj M)
Alkohol in zdravila / Alcohol and medicines (Peterlin Mašič L)
Vpliv kajenja na zdravilne učinkovine / The effect of smoking on drugs (Jakopin Ž)
Pojavljanje zdravilnih učinkovin in njihovih metabolitov v slovenskih vodah / The occurrence of pharmaceuticals and their metabolites in Slovene waters (Trontelj J, Klančar A, Roškar R)
Zdravljenje infekcijske driske / Treatment of infectious diarrhoea (Lejko Zupanc T)
Okužbe urogenitalnega trakta / Urogenital tract infections (Logar M)
Zapletena okužba sečil – primer iz klinične prakse / Complicated Urinary Tract Infection – Clinical Case (Drofenik P)
Preventiva in zdravljenje okužb na potovanjih v tropske kraje / Prevention and treatment of infections during travel in tropical areas (Dobravc Verbič M)
Antiseptiki in razkužila v lekarniški praksi / Antiseptics and disinfectants in pharmacy practise
(Kumperščak Duh M)
Pomen probiotikov pri okužbah / Importance of probiotics in infections (Berlec A)

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES

Primeri iz prakse (vpliv hrane na jemanje zdravil) / Everyday practice (effect of food on medication administration (Toni J)
Pljučnica pri bolniku z nevtropenijo in Feliteyevim sindromom / Pneumonia in neutropenic patient with felty΄s syndrome (Mavsar Najdenov B)
Okužba z bakterijo Clostridium difficile / Clostridium difficile infection (Bizjak V)
Dileme pri uporabi antibiotikov – klinični primeri / Dilemmas in antibiotic treatment – Clinical cases (Tomšič T)