Farmacevtski vestnik, številka 2, 2019

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Najpogostejše bolezni ščitnice / Most frequent thyroid disorders (Gaberšček S)
Radiofarmaki v obravnavi bolezni ščitnice / Radiopharmaceuticals in the management of thyroid disease (Krošelj M)
Vloga farmacevta pri zdravljenju bolezni ščitnice / The role of a pharmacist in the treatment of thyroid diseases (Pisk N)
Na kratko o mineralih v Dioskoridovem delu Materia medica / Briefly on minerals in Dioscorides’ Materia medica (Obreza A)
Epidemiologija in diagnostika osteoporoze / Epidemiology and diagnostics of osteoporosis (Kocjan T)
Farmakoterapija osteoporoze / Pharmacotherapy of osteoporosis (Korpar M)
Makro- in mikrohranila pri zdravljenju osteoporoze / Macro- and Micronutrients at Treatment of Osteoporosis (Marc J)
Anemija: prepoznavanje bolezni in dejavniki tveganja / Anaemia: disease evaluation and risk factors (Preložnik Zupan I)
Fiziološki pomen železa ter nadomestno zdravljenje ob anemiji zaradi pomanjkanja železa / Physiological role of iron and treatment of iron deficiency anemia (Koder B)
Obravnava anemij v nefrologiji / Management of anaemia in nephrology (Kenda S)
Obravnava anemij in pomanjkanja železa v onkologiji / Management of anaemia and iron deficiency in patients with cancer (Rožman S)
Parodontalna bolezen je najbolj razširjeno kronično vnetje obzobnih tkiv pri ljudeh / Periodontal disease is the most prevalent chronic inflammation of periodontal tissues in humans (Petelin M)
Mikrobiota ustne votline / Human oral microbiome (Lapanje A)
Napredni dostavni sistemi učinkovin za preventivo in zdravljenje parodontalne bolezni / Advanced drug delivery systems for prevention and treatment of periodontal disease (Kristl J)
Vloga farmacevta pri skrbi za ustno zdravje / The role of a pharmacist in the oral health care (Luštrik M)

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES

Klinični primer osteoporoznega zloma po kronični uporabi glukokortikoidov / Clinical case of osteoporotic fracture following long-term glucocorticoid use (Štrancar Fatur K)