Farmacevtski vestnik, številka 2-3, 2016

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Zgodovina uporabe konoplje in kanabinoidov / History of cannabis and cannabinoids use (Kočevar Glavač N)
Potencialni učinki kanabinoidov / Potential effects of cannabinoids (Štrukelj B)
Uporaba kanabinoidov pri bolečini / Cannabinoids in Pain Management (Požlep G, Vintar N)
Uporabo kanabinoidov v onkologiji / The role of cannabinoids in oncology (Červek JA, Červek M)
Magistralni pripravki s kanabinoidi z vidika tehnologije / Extemporaneous preparations with cannabinoids in terms of technology (Mitrovič S)
Regulatorni vidik predpisovanja kanabinoidov / Prescribing of cannabinoids – a regulatory view (Čufar A)
Konflikt med znanstveno utemeljeno uporabo konoplje v medicinske namene in politično ideologijo / The conflict between use of cannabis for medical purposes and political ideology (Nolimal D)
Visceralna debelost: prijemališče zdravljenja metaboličnega sindroma / Visceral adiposity: target for the manegemant of the metabolic syndrome (Jensterle Sever M, Janež A)
Novosti v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 / Novelties in Pharmacotherapy of Type 2 Diabetes (Martinc B)
Molekularni mehanizmi nastanka debelosti s poudarkom na vlogi sistema renin-angiotenzin-aldosteron / Molecular mechanisms of obesity with emphasis on the role of the renin-angiotensin-aldosterone system (Černe D)
Novosti v zdravljenju hiperholesterolemije in arterijske hipertenzije / Recent advances in the treatment of dyslipidaemia and arterial hypertension (Hanžel J, Šabovič M)
Vloga farmacevta pri optimizaciji terapije z antihipertenzivi / The role of a pharmacist in optimizing antihypertensive drug therapy (Koder B)
Priložnosti in izzivi vezani na novo skupino zdravil (PCSK9) za zniževanje LDL holesterola / The PSCK9 inhibitors – a novel therapeutic target for hypercholesterolemia: Opportunities and challenges (Locatelli I, Janžič, Marđetko N, Janežič, Detiček A, Kos M)
Optimizacija zdravljenja z nekaterimi zdravili v sklopu metaboličnega sindroma  / Optimization of the treatment with certain medications in metabolic syndrome (Jošt M)
Nefarmakološki ukrepi v preventivi metaboličnega sindroma / Non-pharmacological interventions in the prevention of metabolic syndrome (Kozjek Rotovnik N)
Multipla skleroza / Multiple sclerosis (Šega Jazbec S)
Mišične distrofije / Muscular dystrosphie (Zidar J)
Pljučna hipertenzija / Pulmonary hypertension (Marčun R)
Celiakija in laktozna intoleranca / Celiac disease and lactose intolerance (Lunder M)
Razpoložljivost zdravil za zdravljenje redkih bolezni v Sloveniji / Availability of medicines for rare diseases in Slovenia (Detiček A, Čačilo T, Janžič A, Locatelli I, Kos M)