Farmacevtski vestnik, številka 3, 2009

VSEBINA – CONTENT

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Urban Švajger, Matjaž Jeras
Celična terapija z regulatornimi limfociti T – celice kot zdravila
Cell therapy using regulatory T cells – cells playing the role of drugs

Janko Žmitek, Katja Žmitek
Koencim Q10 kot prehransko dopolnilo in zdravilo
Coenzyme Q10 as a Dietary Supplement and Drug

Mojca Brunskole, Tea Lanišnik Rižner, Jure Stojan
Encimi iz naddružine kratkoverižnih dehidrogenaz/reduktaz kot nove farmakološke tarče
Enzymes of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily s new pharmacological targets

Ilonka Ferjan
Regulatorna vloga Ca2+ ionov pri sproščanju mediatorjev vnetja iz mastocitov
The regulatory role of Ca2+ ions in the secretion of inflammatory mediators from mast cells

Odon Planinšek
Sodobni pristopi k izdelavi trdnih disperzij z izboljšano biološko uporabnostjo učinkovin
Contemporary approaches to solid dispersions production with improved drug bioavailability

Saša Obermajer
Farmakoterapija paradontalnih bolezni
Pharmacotherapy of periodontal diseases

Iz društvenega življenja
34. skupščina SFD
Poročilo o udeležbi na 2. PharmSci Fair v Nici 2009

Osebne vesti