Farmacevtski vestnik, številka 3, 2011

3. številka FV, julij – 2011

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles
Ana Herman, Matjaž Jeras
Zdravljenje raka z imunskimi celicami
Cellular immunotherapies of cancer

Alenka Zvonar, Mirjana Gašperlin
Pregled metod izdelave mikrokapsul za farmacevtsko uporabo
Microcapsules for pharmaceutical application: review of micrčncapsulation methods 131

Biljana Govedarica, Janez Kerč, Stane Srčič
Aplikacija mikroskopije na atomsko silo (AFM) v farmacevtsko tehnoloških raziskavah
Application of Atomic Force Microscopy in pharmaceutical technology studies 139

Marjetka Pal, Matjaž Vogrin, Polonca Ferk
Glukozamin za peroralno zdravljenje osteoartroze
Glucosamine for oral treatment of osteoporosis

Živa Fišer Pečnikar, Elena Varljen Bužan
Taksonomska identifikacija s pomočjo sistema črtnih kod DNA kot sodobna podpora biovarnosti
Taxonomic identification using DNA barcoding as a modern support for biosafety

Iz društvenega življenja
36. skupščina SFD
Novosti iz sveta farmacije
Navodila avtorjem