Farmacevtski vestnik, številka 3, 2012

VSEBINA

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Mirjam Gosenca, Mirjana Gašperlin, Julijana Kristl
Iritativni kontaktni dermatitis: od mehanizmov do vrednotenja iritantov
Irritative contact dermatitis: from mechanisms of irritation to irritants’ assessment

Barbara Rejc, Joško Osredkar, Ksenija Geršak
Oksidacijski stres in nosečnost
Oxidative stress and pregnancy

Jan Schmidt, Alenka Šmid, Irena Mlinarič-Raščan
Spremljanje neželenih učinkov zdravil
Monitoring of adverse drug reactions

Nataša Beranič, Tea Lanišnik Rižner, Stanislav Gobec
Pregled pomembnejših inhibitorjev 5α-reduktaz tipa 1 in 2
An overview of importnant 5α-reductase type 1 and 2 inhibitors

Matej Sova
Biološki učinki derivatov cimetne kisline
Biological effects of cinnamic acid derivatives

Novi doktorji znanosti v letu 2011
Iz društvenega življenja