Farmacevtski vestnik, številka 3, 2013

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

191 Andreja Emeršič, Zvezdan Pirtošek: Nastanek, razvoj in diagnostika Alzheimerjeve bolezni / Etiopathogenesis and diagnostics of Alzheimer’s disease
202 Andreja Emeršič, Zvezdan Pirtošek, Mateja Štempelj, Borut Štrukelj: Zdravljenje Alzheimerjeve bolezni / Treatment of Alzheimer’s disease
208 Zvezdan Pirtošek: Socialno in ekonomsko breme Alzheimerjeve bolezni / Alzheimer’s disease: social and economic burden

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI –REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

211 Matjaž Deželak, Aljoša Bavec: Peptidni agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid-1 ter njihova uporaba pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti /
Glucagon like peptide-1 receptor agonists and their application in treatment of diabetes mellitus type 2 and obesity
218 Rok Frlan:  Zaviralci ureaze / Urease inhibitors
227 Suhadolc K., Sešek Briški A., Osredkar J.: Teoretične osnove 13C dihalnih testov / Theoretical basics 13C breath test
236 Bojan Madjar: Samozdravljenje akutne driske pri otroku / Self-medication of acute diarrhoea in children

246 PREBRALI SMO ZA VAS – SHORT PHARMA NEWS
250 NOVI DOKTORJI ZNANOSTI – NEW DOCTORS OF SCIENCE
256 IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA –ACTIVITIES OF THE SOCIETY
262 OSEBNE VESTI – PERSONAL NEWS