Farmacevtski vestnik, številka 3, 2014

VSEBINA – CONTENT

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC SCIENTIFIC ARTICLES

Katarina Mlekuš Kozamernik, Tina Krokter Kogoj, Mojca Jensterle Sever, Andrej Janež
Metabolični sindrom – od patofiziologije do klinične prepoznave
Metabolic syndrome – from pathophysiology to clinical recognition

Matej Rakuša, Mojca Jensterle Sever, Andrej Janež
Metabolični sindrom – zdravljenje
Metabolic syndrome – treatment

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI –SCIENTIFIC REVIEW ARTICLES
Damijan Knez, Marko Anderluh
Prepustnost krvno-možganske pregrade pri razvoju učinkovin z delovanjem v osrednjem živčevju
Blood-brain barrier permeation in development of central nervous system agents

Katja Kristan
Palatabilne zdravilne oblike za zdravljenje psov in mačk
Palatable drug formulations for treatment of dogs and cats

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Anže Vasle, Nina Landekar, Aleš Mrhar
Analiza uporabnosti podatkovne baze Lexicomp za prepoznavanje potencialnih interakcij med zdravili
Analysis of usefulness of database Lexicomp for detecting potential drug-drug interactions

PREBRALI SMO ZA VAS
NOVI DOKTORJI ZNANOSTI
IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJATVENEGA