Farmacevtski vestnik, številka 3, 2018

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Analiza izbire soli zdravilnih učinkovin v zdravilih, registriranih v ZDA med leti 2007 in 2016 / Analysis of the selection of active pharmaceutical ingredients’ salts in medicinal products registered in the USA between 2007 and 2016 (Ule M, Časar Z)

Dejavniki tveganja za pomanjkanje vitamina D pri starejših /Risk factors for vitamin D deficiency in the elderly (Velnar T, Gradišnik L, Železnik D, Krajnc B, Uroš Maver)

Zdravstvena pismenost in zdravstvena pismenost, povezana z zdravili / Health literacy and medication literacy (Horvat N, Vidic L, Vidmar Š, Kos M)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Brezšivna skrb pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji / Seamless pharmaceutical care in Slovenia (Žerovnik Š, Čebron Lipovec N, Locatelli I, Kos M )

S staranjem povezano okrnjeno delovanje endotelija / Age-related endothelial dysfunction (Novak P, Turk Veselič M)

Maščevje kot novo neklasično steroidogeno tkivo / Adipose tissue – a new non-classical steroidogenic tissue (Carli T, Lanišnik Rižner T, Pintar T)

Stabilnost terapevtskih proteinov / Stability of therapeutic proteins (Temova Rakuša Ž, Roškar R)

DRUŠTVENE VESTI – ACTIVITIES FROM THE SOCIETY
Podelitev društvenih priznanj v letu 2018
Mileni Lešnjak ob visokem življenjskem jubileju