Farmacevtski vestnik, številka 3, 2019

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Kombinacija zaviralcev imunskih kontrolnih točk z radioterapijo, kemoterapijo in tarčnim zdravljenjem / Combining immune checkpoint inhibitors with chemotherapy, radiotherapy and targeted therapy (Bošnjak M, Čemažar M, Serša G)
Kemični motilci endokrinega sistema / Endocrine disrupting chemicals (Gramec Skledar D, Peterlin Mašič L)
Izoprostani in nevroprostani kot biološki označevalci oksidativnega stresa / Isoprostanes and neuroprostanes as biomarkers of oxidative stress (Plesničar T, Mravljak J)
Chagasova bolezen in učinkovine za njeno zdravljenje / Chagas disease and drug substances fot its treatment (Vokič N, Gomišček G, Sollner Dolenc M)
Farmakogenomsko vrednotenje tiopurinov / Pharmacogenomic evaluation of thiopurines (Urbančič D, Šmid A, Mlinarič-Raščan I)
Estetrol – naravni selektivni modulator receptorjev za estrogene / Estetrol – natural selective estrogen receptor modulator (Knific T, Sinreih M, Lanišnik Rižner T)

DRUŠTVENE VESTI
Otvoritev lekarniškega in alkemističnega muzeja v Radovljici
Umetnostni zbirki dr. Franca Kozjeka na pot
44. skupščina SFD in simpozij
Podelitev društvenih priznanj v letu 2019