Farmacevtski vestnik, številka 4, 2009

VSEBINA – CONTENT

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Petra Draškovič, Marjetka Podobnik
Raznolikost in biološki pomen fosforiliranih derivatov inozitola
Diversity and biological significance of phosphorylated derivatives of inositol

Špela Jalen, Špela Peternel, Katarina Fidler, Simona Jevševar
Uporabnost bakterijskih beljakovinskih agregatov v farmaciji
Applicability of bacterial protein aggregates in pharmaceutical industry

Tematska priloga – Zdravila in mladostniki

Marjetka Pal, Tina Stiplovšek
Zdravila in mladostniki
Medicinal products and adolescents

Tatjana Kogovšek Vidmar
Internet, e-lekarniške storitve in mladostniki
Internet, E-pharmacy services and adolescents

Marčič Renata, Rus Velko S, Kobal Grum Darja
Značilnosti in različni izidi zdravstvene socializacije v mladostništvu
Characteristics and different outcomes of health socialization in adolescence

Polonca Truden Dobrin
Kazalniki zdravja mladostnic in mladostnikov
Health indicators for adolescents

Silva Pečar Čad
Poraba zdravil pri mladostnikih
The usage of perscription drugs

Miroslava Abazović
Uporaba zdravil na recept pri mladostnikih
Use of drugs on prescription at adolescents

Bojan Madjar
Svetovanje v lekarni ob izdaji izdelkov brez recepta za mladostnike
Pharmaceutical counselling when selling OTC products for adolescents

Novi doktorji znanosti

Rok Frlan
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje sulfonohidrazidnih inhibitorjev Mur

Društvene novice
Nina Pisk
Predavanja lekarniških farmacevtov v šolah in vrtcih ob 4. Dnevu slovenskih lekarn

Petra Kocbek, Aleš Obreza, Saša Baumgartner
Poročilo o udeležbi na 2. mednarodnem simpoziju PharmSciFair