Farmacevtski vestnik, številka 4, 2010

Pregledni in izvirni znanstveni članki – Scientific and original scientific articles

Romana Rošic, Julijana Kristl, Saša Baumgartner
Hidrogelne obloge za vlažno celjenje ran s proteinsko učinkovino
Protein loaded hydrogels as dressing for moist wound healing

Andrej Perdih, Miha Kotnik, Marko Oblak, Tomaž Šolmajer
Uporaba orodij računalniške kemije pri načrtovanju in iskanju novih spojin vodnic
The use of computational chemistry in the design and screening of novel lead compounds

Aleš Berlec, Borut Štrukelj
Nova generacija tehnik določanje nukleotidnega zaporedja: korak k osebni medicini
Next generation of nucleotide sequencing techniques: a step toward personalized medicine

Sabina Devjak Novak
Farmakopejske in sodobne analizne metode za proučevanje antibiotikov in njihovih zaostankov v bioloških vzorcih
Pharmacopeial and modern analitical methods for investigation of antibiotics and their residues in biological samples

Nina Pisk
Navade slovenskih starostnikov pri uporabi zdravil
The habits of Slovenian elderly people in the use of drugs

Tomaž Vovk
Fiziološke posebnosti starostnikov in njihov vpliv na terapijo z zdravili
Impact of physiological changes on pharmacotherapy in the elderly

Marko Drešček, Zalika Klemenc-Ketiš
Opozorilni simptomi in znaki nekaterih resnih obolenj
Warning signs and symptoms of potentially serious medical conditions

Tanja Zorin
Potencialno neustrezne terapije z zdravili pri starostnikih
Potentially inappropriate drug therapy in elderly

Jurij Trontelj
Medsebojno delovanje zdravil pri starostnikih
Drug drug interactions in the elderly

Darja Kobal Grum, Velko S. Rus, Renata Marčič
Komunikacija s starostniki v lekarni
Communication with the elderly in the pharmacy

Andrej Debeljak
Paliativna oskrba bolnika in sodelovanje s svojci v luči interpersonalnih odnosov
Patient palliative care and cooperation with relatives in the light of interpersonal relationships