Farmacevtski vestnik, številka 4, 2011

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Tina Trdan Lušin, Jurij Trontelj
In vitro modeli za preučevanje metabolizma učinkovin v jetrih
In vitro models for investigation of drug metabolism in the liver 

Tina Maver,  Tatjana Mulinović, Vladka Gaberc Porekar
Pregled druge generacije bioloških zdravil s poudarkom na PEGilaciji
Review of second-generation biopharmaceuticals with emphasis on PEGylation

Petra Ekar, Aleš Mrhar, Katarina Zajc Kreft
Terapevtska ekvivalenca lokalno delujočih zdravil
Therapeutic equivalence of locally acting medicinal products 

PRILOGA

Originalni znanstveni članki – Research scientific articles

Nina Pisk, Marjetka Pal, Helena Pavšar
Raziskava javnega mnenja prebivalcev Slovenije o izdelkih za samozdravljenje ter načinu
informiranja glede njihove uporabe
Public opinion study on medicinal products for self-treatment and ways of informing about their use among Slovenian inhabitants 

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Alenka Vilfan Gobec, Barbara Razinger
Dovoljenje za promet z zdravili brez recepta
Marketing authorisation of non-prescription medicinal products 

Mojca Kerec Kos
Medsebojno delovanje zdravil brez recepta z drugimi zdravili
Drug-drug interactions of prescription free medicines  

Miran Brvar
Neželeni učinki in zastrupitve zaradi samozdravljenja
Adverse effects and poisoning due to self-medication  

Mitja Kos
Mnenje laične javnosti glede izvajanja ter plačevanja storitev farmacevtske skrbi v Sloveniji
Public view on performance and willingness to pay for pharmaceutical care services

Irena Vrhovnik
Komunikacija v lekarni pri samozdravljenju
Pharmacy communication for self-treatment    

Novice iz sveta farmacije        
Petra Slanc Može
Poskus kitajske farmacevtske družbe, da bi registrirala svoj izdelek kot tradicionalno OTC zdravilo

Strokovne novice – Branch news       
Nacionalna strategija vključevanja lekarniške dejavnosti in lekarniških farmacevtov v nadaljnji razvoj slovenskega zdravstvenega sistema