Farmacevtski vestnik, številka 4, 2013

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI
Vnetne revmatične bolezni (Ješe R, Tomšič M)
Zdravila za zdravljenje revmatičnih bolezni (Abazović M)
Interakcije zdravil za zdravljenje revmatičnih bolezni (Roškar R)
Podobna biološka zdravila – vidik stroke, bolnika in plačnika (Laptoš T)
Uporaba bioloških zdravil v revmatologiji (Rotar Ž) 293
Zdravljenje revmatičnih bolezni pri otrocih in mladostnikih (Koren B)
Zavzetost za zdravljenje z zdravili – zakaj je tako nizka in kaj lahko storimo? (Antolič R)
Fizioterapija pri bolnikih z revmatičnimi boleznimi (Vinšek H)

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI
Problematika pri izdaji zdravil na obnovljive recepte (Pisk N, Banović A)

STROKOVNI ČLANKI
Obravnava revmatičnega bolnika ob uvedeni biološki terapiji – klinična primera iz lekarniške prakse (Ogulin D)
Nefarmakološki ukrepi pri revmatičnih težavah (Abram T)
Klinični primeri revmatičnih bolnikov v specialistični ambulantni obravnavi: potek bolezni in izzivi pri svetovanju (Laptoš T)

PREBRALI SMO ZA VAS