Farmacevtski vestnik, številka 4, 2015

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Miran Brvar, Jasmina Klopčič: Spletno prijavljanje domnevnih neželenih učinkov zdravil / On-line reporting of suspected adverse drug reactions
Erika Zelko: Vloga zdravnika družinske medicine v obvladovanju neželenih učinkov zdravil / The role of a family doctor at the management of adverse drug reactions
Vid Leban, Miran Brvar: Zastrupitve z zdravili / Drug poisoning
Mišo Šabovič, Jurij Hanžel: Neželeni učinki statinov / Adverse effects of statins
Klara Kravos, Mirjana Gašperlin: Hialuronska kislina – naravna učinkovina za vlaženje in zaviranje znakov staranja kože / Hyaluronic acid – natural moisturizing and anti-ageing ingredient
Barbara Pogorelčnik, Matej Janežič, Andrej Perdih: Zaviralci človeške DNA topoizomeraze IIα – pomembne tarče protirakavih zdravilnih učinkovin / Inhibitors of human DNA Topoisomerase IIα – an important target of anticancer therapy

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Nina Pisk, Helena Pavšar, Milan Balaban, Alenka Helena Jagodic Vilfan: Neželeni učinki zdravil – vloga lekarniškega farmacevta na primeru novejših peroralnih antikoagulacijskih zdravil / Adverse drug reactions – the role of a community pharmacist in the case of novel oral anticoagulant drugs

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES

Bojan Madjar: Ukrepanje magistra farmacije ob pojavu mišičnih bolečin pri pacientu, ki se zdravi s statinom
Boštjan Martinc: Prepoznavanje pojava laktacidoze pri jemanju metformina in ustrezno ukrepanje magistra farmacije
Maja Petre: Zapleti ob tromboprofilaksi z novimi antikoagulacijskimi zdravili – klinični primer

Vid Leban, Mojca Škafar, Miran Brvar: Klinični primer bolnika z zastrupitvijo z varfarinom
Vid Leban, Miran Brvar: Klinični primer bolnika z zastrupitvijo s paracetamolom
Mojca Škafar, Vid Leban, Miran Brvar: Klinični primer bolnika z namerno samozastrupitvijo z acetilsalicilno kislin
o