Farmacevtski vestnik, številka 4, 2017

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Zdravila za zdravljenje Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa / Medicines for the treatment of Crohn´s disease and ulcerative colitis (Jakopovič K)
Klinična prehrana in kronična vnetna črevesna bolezen / Clinical nutrition and inflammatory bowel disease (Peklaj E)
Primer bolnice s Crohnovo boleznijo v zunanji lekarni / An example of a Crohn’s disease patient in community pharmacy (Madjar B)
Ulcerozni kolitis-klinični primer / Ulcerative colitis-clinical case (Vilč L)
Novosti v zdravljenju multiple skleroze / New treatments of multiple sclerosis (Horvat Ledinek A)
Obvladovanje simptomov pri multipli sklerozi / Symptoms control in multiple sclerosis (Stare K)
Monoklonska protitelesa: kako naprej? / Monoclonal antibodies: What ‘s next? (Marc G)

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI –ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Navade pri uporabi zdravil ter prehranskih dopolnil za krepitev odpornosti med odraslo slovensko populacijo / Ways in the use of medicines and dietary supplements to enhance resistance among adult Slovenian populations (Banović A, Pisk N, Lisjak Rijavec N, Pavšar H)