Farmacevtski vestnik, številka 4, 2018

Pridobivanje in vrednotenje rastlinskih izvlečkov / Production and evaluation of herbal extracts (Kočevar Glavač N)

Zakonodajna ureditev izdelkov iz zdravilnih rastlin / Regulation of products derived from medicinal herbs (Razinger B)

Proizvodnja izdelkov iz zdravilnih rastlin v galenskem laboratoriju / Production of products derived from medicinal herbs in a galenical laboratory (Bahar B)

Kriteriji za izbor rastlinskih prehranskih dopolnil za prodajo v lekarni / Criteria for the selection of herbal food supplements for sale in a pharmacy (Kreft S, Klinc I, Tuš M, Selak M, Prevodnik T, Pravst I)

Svetovanje o izdelkih iz zdravilnih rastlin v lekarni / Consulting about products derived from medicinal herbs in a pharmacy (Abazović M)

Ostanki antibiotikov in drugih zdravil v živilih živalskega izvora / Residues of antimicrobials and other drugs in food of animal origin (Šinigoj Gačnik K)