Farmacevtski vestnik, številka 5, 2011

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Rok Šibanc
Računalniška dinamika tekočin v farmacevtski industriji
Computational fluid dynamics in pharmaceutical industry

Damjan Janeš
Samozdravljenje z zdravili naravnega izvora
Self-medication with herbal medicinal products

Priloga 
Povzetki predavanj 1. simpozija Sekcije kliničnih farmacevtov Monitoriranje zdravljenja z zdravili

Polonca Drofenik
Bolnik z akutno okvaro ledvic in bolnik s kronično ledvično boleznijo

Aleš  Mrhar, Martina Sabotin, Katja Trobec
Prilagajanje odmerjanja zdravil glede na oceno ledvične funkcije

Maksimiljan Gorenjak
Laboratorijska medicina in interpretacija rezultatov

Dragica Plevčak, Radislava Franko
Oskrba kritično bolnega otroka s popolno parenteralno prehrano v enoti za intenzivno
terapijo

Irina Tegelj
Oskrba otroka z zdravili pri septičnem šoku v enoti za intenzivno terapijo

Brigita Mavsar- Najdenov
Bolnik v enoti intenzivne terapije

Erika Oblak
Učinkovito in varno uvajanje varfarina

Alenka Premuš Marušič
Antibiotična terapija pri hospitaliziranih bolnikih – pogled kliničnega farmacevta

Monika Sonc
Informatizacija zdravljenja bolnikov s protitumornimi zdravili

Lea Knez
Vloga farmacevta pri zagotavljanju varnosti onkoloških bolnikov med sistemskim zdravljenjem raka
Novice iz sveta farmacije

Društvene novice
Poročilo o izvedbi konference  – 4th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences
Poročilo z generalne skupščine evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov – EAHP
Jesenski izlet članov sekcije seniorjev v Krko v Novem mestu

Čestitka

Letno kazalo