Farmacevtski vestnik, številka 5, 2013

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI / THEMATIC REVIEW ARTICLES
Tadej Pajič, Janja Marc, Irena Preložnik Zupan: Kronična mieloična levkemija / Chronic myeloid leukemia
Helena Podgornik, Neda Gržinič, Peter Černelč: Kronična limfatična levkemija / Chronic lymphocytic leukemia

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI / REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Darja Strah, Janez Bernik: Neinvazivno predporodno presejanje za anevploidije na osnovi proste plodove DNA – pregled razvoja in priporočila za klinično prakso / Non-invasive prenatal screening for aneuploidies using cell-free fetal DNA – progress and recommendations for clinical practice
Katarina Starkl, Janez Mravljak: Zdravljenje in preprečevanje malarije / Antimalarial therapy and prophylaxis

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI / ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Damjana Rozman, Klementina Fon Tacer: Citokrom P450 – oksidoreduktaza (POR) v biosintezi holesterola / Cytochrome P450 – oxidoreductase (POR)in the biosynthesis of cholesterol
Brigita Mavsar Najdenov, Igor Rus, Ivica Avberšek Lužnik: Pomen ocene albuminurije in proteinurije pri novoodkritih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 / The role of albuminuria and proteinuria assessment in newly diagnosed type 2 diabetes patients

PREBRALI SMO ZA VAS / SHORT PHARMA NEWS
NOVI DOKTORJI ZNANOSTI / NEW DOCTORS OF SCIENCE
IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA / ACTIVITIES OF THE SOCIETY