Farmacevtski vestnik, številka 5, 2015

VSEBINA / CONTENT

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW THEMATIC SCIENTIFIC ARTICLES

Kazalniki kakovosti zdravljenja z zdravili z vidika farmacevta /Pharmacotherapy quality indicators from the perspective of a pharmacist (Detiček A, Kos M) 371

Z dokazi podprte intervencije za izboljšanje sodelovanja pri zdravljenju z zdravili / Evidence-based interventions to improve medication adherence (Janežič A, Kos M) 378

Vloga implementacijskih raziskav pri uvajanju kognitivnih storitev v lekarniško dejavnost / The role of implementation research as part of the cognitive pharmacy services implementation process (Nabergoj Makovec U, Kos M) 387

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Vrednotenje predpisovanja intravenske kemoterapije gastro-onkološkim bolnikom / Evaluation of prescribing of intravenous chemotherapy to patients with gastrointestinal cancer (Dobravc Verbič M, Primc K, Mrhar A) 392

CYP3A4 rs35599367 ne vpliva na zdravljenje z antipsihotiki pri slovenskih bolnikih s shizofrenijo / CYP3A4 RS35599367 does not influence antipsychotic treatment in Slovenian patients with schizophrenia (Terzić T, Dolžan V, Kores Plesničar B) 402

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Biomateriali v medicini in odziv telesa nanje / Biomaterials in medicine and tissue response to implants (Gradišnik L, Falabella P, Velnar T) 407

Zdravila za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije / Medicines used in the treatment of pulmonary arterial hypertension (Petrovič M, Locatelli I) 414

IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA
Redna letna skupščina Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov
Poročilo o 8. jesenskem simpoziju Homeopatske sekcije SFD
Razvojno povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami

OSEBNE VESTI: Stane Osovnikar, osemdesetletnik
PREDSTAVITEV KNJIGE: Kočevar Glavač N.  Sodobna kozmetika, sestavine naravnega izvora