Farmacevtski vestnik, številka 5, 2016

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI / REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Nevropatska bolečina / Neuropathic pain (Vintar N)
Zdravila za zdravljenje nevropatske bolečine / The pharmacological treatment of neuropathic pain (Urbanc M, Locatelli I)
Balonske samokrčljive črpalke za podkožno aplikacijo zdravil / Elastomeric pumps for subcutaneous drug administration (Tavčar P)

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI / ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Uporaba protibolečinskih zdravil, ki so dostopna brez recepta v lekarni, med odraslo populacijo v Sloveniji / Use of over-the-counter analgesics among the adult Slovenian population (Banović A, Pisk N, Rijavec N, Gjerek J)

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI / SHORT SCIENTIFIC ARTICLES
Lajšanje bolečine z magistralnimi pripravki za dermalno uporabo (Gabrovšek P)
Zdravljenje bolečine onkološkega bolnika – primer v zunanji lekarni (Štubljar M)

DRUŠTVENE VESTI / ACTIVITIES FROM THE SOCIETY
41. skupčina SFD in Priznanja SFD 2016
Osebne vesti