Farmacevtski vestnik, številka 5, 2017

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES
Od prve objave odkritja morfina (1805) do njegovega mednarodnega priznanja (1817) / From the first report on discovery of morphine (1805) to its international recognition (1817) (Krbavčič A, Pečar S)
Nevarnosti in ugotavljanje hipervitaminoz askorbinske kisline in vitamina D / Dangers and determination of ascorbic acid and vitamin D hypervitaminosis (Muminović B, Malešič I)

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Kakovost probiotičnih prehranskih dopolnil na slovenskem trgu v luči zakonodaje o zdravstvenih trditvah na živilih / Quality of probiotic supplements on the Slovenian market in the light of legislation on health claims on foodstuffs (Mohar Lorbeg P, Bogovič Matijašić B)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Imunogenost bioloških zdravil / Immunogenicity of biological drugs (Bratkovič T)

NOVI DOKTORJI ZNANOSTI – NEW DOCTORS OF SCIENCE
NOVICE IZ SVETA FARMACIJE
DRUŠTVENE VESTI – ACTIVITIES FROM THE SOCIETY
Izpopolnjevalno izobraževanje iz klasične homeopatije
7. konferenca farmacevtskih znanosti Balaton-Baltic-Bled-Bospour
Osebne vesti
Letno kazalo