Farmacevtski vestnik, številka 5, 2018

VSEBINA

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Zdravljenje z zdravili, urejenost bolezni in kakovost življenja bolnikov z astmo in KOPB v Sloveniji / Medication use, disease control and quality of life among patients with asthma and COPD in Slovenia (Janežič A, Morgan T, Locatelli I, Kos M) 321

Iz zakladnice Slovenskega farmacevtskega društva: knjiga Farmacevtska dognanja iz leta 1804
/ From the treasury of the Slovenian Pharmaceutical Society: Pharmaceutische Erfarungen from 1804 (Kraner K, Obreza A) 329

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Naravne spojine kot viri spojin vodnic v farmacevtski kemiji / Natural compounds as sources of lead compounds in drug discovery (Zidar V) 335

Indijska bosvelija – indijska zdravilna rastlina s tradicijo in dokazi / Boswellia serrata – Indian medicinal plant with tradition and evidence (Bohte I) 341

Uporaba navadne konopljike pri obolenjih ženskega reproduktivnega sistema / Use of Vitex agnus-castus in women’s reproductive system disorders (Lobe Prebil M) 347

Pregled uporabe mace (Lepidium meyenii) pri različnih zdravstvenih stanjih / Overview of maca (Lepidium meyenii) uses in different health conditions (Gubič Š, Hiti L) 352

Vražji krempelj– kako dobro ga poznamo?
/ Devil’s Claw – How well do we know it? (Bedek N, Marovič N) 359

Prehranska genomika
/ Nutritional genomics (Zevnik K, Štravs P, Jamnik P) 364

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES
Novice iz sveta farmacije (Borut Štrukelj) 373

NOVOSTI IZ STROKE
Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem (Božič B) 371