Farmacevtski vestnik, številka 5-6, 2010

Bojana Bogovič Matijašiž, Metoda Zorič Peternel, Irena Rogelj
Ugotavljanje deklariranih bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih in zdravilih na slovenskem trgu
Determination of labeled bacteria in probiotic food supplements and medicinal products (OTC) on Slovenian market

Barbara Kozamernik
Spontano poročanje neželenih učinkov: odnos in praksa zdravstvenih delavcev in distributerjev v Jugovzhodni Evropi
Spontaneous adverse drug reaction reporting: attitudes and practice of health care professionals and distributors in South East European region

Maja Florjanič, Julijana Kristl
Proučevanje razkužilnega učinka ozona na planktonske in biofilmske mikroorganizme v prečiščeni vodi v dinamičnem laboratorijskem in industrijskem okolju
Investigation of ozon disinfection effect on planctonic and biofilm microorganisms in purified water
in dynamic laboratory and industrial environment

Polonca Ferk
Farmakogenomika selektivnih zaviralcev privzema serotonina
Pharmacogenomics of selective serotonin reuptake inhibitors