Farmacevtski vestnik, številka 6, 2009

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Mojca Brunskole, Tea Lanižnik Rižner, Jure Stojan
Antimikotiki: sedanje in nove možnosti zdravljenja glivičnih okužb
Antimycotics: current and novel strategies for treatment of fungal infections

Mojca Lunder
Grelin – peptid, ki poveča apetit
Grelin – appetite enhancing peptide

Maja Anko, Matjaž Zorko
Dostavni peptidi in njihova uporaba
Cell-penetrating peptides and their application

Tina Ukmar, Gregor Mali, Odon Planinšek
Sistemi s prirejenim sproščanjem na osnovi mezoporoznih ogrodij
Controlled release drug delivery systems based on mesoporous matrices

Katarina Černe
Kompleksna sestava in učinki strupa medonosne čebele – od anafilaksije do toksičnosti
Complex composition and effects of the honeybee venom – from anaphylaxis to toxicity

Maja Bunjevac, Franc Vrečer, Ilija Ilič, Saša Baumgartner
Pomen Heckelove analize za proučevanje kompresibilnosti zmesi za tabletiranje
The meaning of Heckel analysis for studying the compressibility of powder mixtures for tableting

Novi doktorji znanosti
Razpis za podelitev društvenih priznanj v letu 2010

Zahvala
Letno kazalo
Navodila avtorjem