POSODOBLJENE INFORMACIJE O PANDEMIJI COVID-19 za strokovno javnost, 6.4.2022