Publikacije

O pravilni in varni uporabi zdravil - Zdravila in prometna varnost

3. Dan slovenskih lekarn
Zdravila in prometna varnost, 26. september 2007

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Zdravila, ki vplivajo na sposobnost upravljanja vozil in strojev
 • Alkohol in zdravila
 • Prepovedane droge in prometna varnost
 • Zdravila, prometna varnost in zakonodaja
 • Slovarček uporabljenih izrazov

Varnost prometa je ena od temeljnih postavk kakovosti življenja. Vsakdo izmed udeležencev v prometu si želi in pričakuje takšen prometni sistem, ki zadovoljuje sodobne potrebe in obenem zagotavlja varnost. Zato je varen cestni promet ne le posameznikova osebna, ampak tudi skupna, državna odgovornost, saj lahko vlada s svojimi vzvodi posredno ali neposredno vpliva na prometno varnost državljanov.

O pravilni in varni uporabi zdravil - O pravilni in varni uporabi zdravil

2. Dan slovenskih lekarn
O pravilni in varni uporabi zdravil, 26. september 2006

Vsebina:

 • Splošna navodila za pravilno uporabo zdravil
 • Farmacevtske oblike za peroralno uporabo
 • Farmacevtske oblike za uporabo na koži
 • Farmacevtske oblike za oko in uho
 • Farmacevtske oblike za nos
 • Farmacevtske oblike za inhaliranje
 • Farmacevtske oblike za rektalno in vaginalno uporabo

Tudi mi smo dobili svoj praznik: 26. september je Dan slovenskih lekarn. Letos ga praznujemo že drugič. Ob tej priložnosti smo vam pripravili knjižico s koristnimi nasveti in informacijami o varni uporabi zdravil, po katera prihajate v lekarne. Nasveti zajemajo vsa zdravila, tako tista predpisana na recept, kot tudi zdravila za samozdravljenje, ki ste jih po farmacevtovem nasvetu ali po lastni presoji kupili v lekarni. Tokratna vsebina je namenjena smernicam o varni uporabi različnih farmacevtskih oblik zdravil, ki jih prejemate.

1 2 3