Publikacije

O pravilni in varni uporabi zdravil - Zdravila in otroci

4. Dan slovenskih lekarn
Zdravila in otroci, 26. september 2008

Vsebina:

 • Strani za starše
 • Uvodnik
 • Razlike med otrokom in odraslim pri uporabi zdravil
 • Kaj morate vedeti o otrokovih zdravilih?
 • Nevarnosti nepravilne uporabe zdravil pri otrocih
 • Kaj naj otrok ve o svojih zdravilih?
 • Strani za otroke
 • Otroci in zdravila

Sodelovanje in zaupanje med starši, otroki in zdravstvenimi delavci je ključnega pomena pri zdravljenju otrok z zdravili. Zdravstvenim delavcem in staršem je naložena velika odgovornost za pravilno in varno uporabo zdravil pri otrocih. Zelo pomembno je vedeti, da otroci nikakor niso samo pomanjšani odrasli!

V okviru aktivnosti ob Dnevih slovenskih lekarn, ki so namenjena osveščanju ljudi o pravilni in varni uporabi zdravil, smo letos lekarniški farmacevti poudarili prav pravilno in varno uporabo zdravil pri otrocih. Nasveti zajemajo vsa zdravila bodisi dosegljiva z zdravniškim receptom bodisi brez recepta pa tudi področje uporabe zdravilnih rastlin, vitaminsko-mineralnih pripravkov …

O pravilni in varni uporabi zdravil - Zdravila in prometna varnost

3. Dan slovenskih lekarn
Zdravila in prometna varnost, 26. september 2007

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Zdravila, ki vplivajo na sposobnost upravljanja vozil in strojev
 • Alkohol in zdravila
 • Prepovedane droge in prometna varnost
 • Zdravila, prometna varnost in zakonodaja
 • Slovarček uporabljenih izrazov

Varnost prometa je ena od temeljnih postavk kakovosti življenja. Vsakdo izmed udeležencev v prometu si želi in pričakuje takšen prometni sistem, ki zadovoljuje sodobne potrebe in obenem zagotavlja varnost. Zato je varen cestni promet ne le posameznikova osebna, ampak tudi skupna, državna odgovornost, saj lahko vlada s svojimi vzvodi posredno ali neposredno vpliva na prometno varnost državljanov.

O pravilni in varni uporabi zdravil - O pravilni in varni uporabi zdravil

2. Dan slovenskih lekarn
O pravilni in varni uporabi zdravil, 26. september 2006

Vsebina:

 • Splošna navodila za pravilno uporabo zdravil
 • Farmacevtske oblike za peroralno uporabo
 • Farmacevtske oblike za uporabo na koži
 • Farmacevtske oblike za oko in uho
 • Farmacevtske oblike za nos
 • Farmacevtske oblike za inhaliranje
 • Farmacevtske oblike za rektalno in vaginalno uporabo

Tudi mi smo dobili svoj praznik: 26. september je Dan slovenskih lekarn. Letos ga praznujemo že drugič. Ob tej priložnosti smo vam pripravili knjižico s koristnimi nasveti in informacijami o varni uporabi zdravil, po katera prihajate v lekarne. Nasveti zajemajo vsa zdravila, tako tista predpisana na recept, kot tudi zdravila za samozdravljenje, ki ste jih po farmacevtovem nasvetu ali po lastni presoji kupili v lekarni. Tokratna vsebina je namenjena smernicam o varni uporabi različnih farmacevtskih oblik zdravil, ki jih prejemate.

1 2 3