Farmacevtski vestnik, 1. številka, 2024

VSEBINA

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Ana Kodrič

Obravnava sodelovanja pacientov pri zdravljenju z zdravili s strani zdravnikov in farmacevtov v Sloveniji

Medication adherence management in physicians’ and pharmacist’s practices in Slovenia

 

Maša Ošlak, Blaž Stres, Nejc Horvat

Etično presojanje študentov farmacije na primerih etičnih dilem iz lekarniške prakse

Ethical judgement of pharmacy students through analysis of ethical dilemmas in pharmacy practice

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI

Ilonka Ferjan

Vpliv živčnega rastnega dejavnika na vnetje ter celjenje in obnovo tkiv

Influence of nerve growth factor on inflammation, healing process and regeneration of tissues

 

Milica Perišić Nanut

Cepiva za preprečevanje razvoja in zdravljenje rakavih bolezni: razvojne platforme in trenutni napredek

Prophylactic and therapeutic cancer vaccines: Development platforms and current progress

 

Ana Baumgartner

Uporaba koprocesiranih pomožnih snovi pri izdelavi orodisperzibilnih tablet

Use of coprocessed excipients in orodispersible tablets

 

Nejc Klemenc, Barbara Sterle Zorec, Alenka Zvonar Pobirk

Razvoj dostavnih sistemov na osnovi liposomov z vgrajeno kakovostjo

Development of liposomal delivery systems by quality by design approach

 

Selena Horvat, Anja Pišlar

Pomen nevrotrofičnih dejavnikov pri nevrodegenerativnih boleznih

The importance of neurotrophic factors in neurodegenerative disorders

 

NOVICE IN DRUŠTVENE VESTI