Farmacevtski vestnik, 3. številka – Priložnosti za nadgradnjo lekarniške dejavnosti

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Ana Kodrič, Anja Kreslin, Nejc Horvat
Ugovor vesti v slovenskih javnih lekarnah: seznanjenost, odnos in uporaba
Conscientious objection in Slovenian community pharmacies: Awareness, attitudes and practices

Ana Kodrič, Anja Rožič, Nejc Horvat
Sistem farmacevtov predpisovalcev: izkušnje iz tujine in pogledi splošne populacije, farmacevtov in zdravnikov v Sloveniji
Pharmacist prescribing: experiences from abroad and perspectives of the general population, pharmacists, and physicians in Slovenia

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI

Nina Ravbar, Mojca Kerec Kos, Mitja Kos
Kaskade predpisovanja zdravil
Prescribing cascades

Ana Dolšak, Matej Sova
Triptofan in njegova vloga v človeškem organizmu
Tryptophan and its role in the human body

Anja Srpčič, Nika Lovšin
Sistem CRISPR/Cas9 in njegova uporaba v genetskem inženirstvu
The CRISPR/Cas9 system and its applications in genetic engineering

Tinkara Srnovršnik, Lucija Peterlin Mašič, Bojana Pinter
Kemični motilci endokrinega sistema in reproduktivno zdravje žensk
Endocrine disrupting chemicals and female reproductive health

 

DRUŠTVENE NOVICE