Farmacevtski vestnik, 4. številka, 2019

Tadej Durič
Bolezni jeter in interpretacija jetrnih testov
Hepatic diseases and liver biochemistry tests interpretation

Katja Novak
Ciroza jeter
Liver cirrhosis

Mojca Matičič
Virusni hepatitis
Viral hepatitis

Boštjan Martinc
Z zdravili povzročene okvare jeter
Drug-induced liver injury.

Polonca Drofenik
Izbira in prilagajanje odmerjanja zdravil pri boleznih jeter
Drug selection and dosing in patients with liver disease

Lea Knez
Interakcije med zdravili na nivoju presnove v jetrih
Drug interactions in patients with liver diseases

Patricija Dolinar
Uporaba zdravilnih rastlin in prehranskih dopolnil pri samozdravljenju bolezni jeter
The use of medicinal herbs and food supplements in self-treatment of liver diseases

Andrea Šetina, Samo Kreft
Hepatotoksičnost zdravilnih rastlin in prehranskih dopolnil
Hepatotoxicity of medicinal herbs and food supplements

Urška Nabergoj Makovec, Mitja Kos
Z dokazi podprta storitev pregled uporabe zdravil v Sloveniji
Evidence based medicines use review in Slovenia

Neža Pišek
Izzivi pri svetovanju bolniku s cirozo jeter v lekarni
Challenges of medication coumseling to a patient with liver cirrhosis in a pharmacy

Matej Dobravc Verbič
Primer bolnika z resnimi zapleti ob napredovali jetrni cirozi
A patient with severe complications of progressive liver cirrhosis