Farmacevtski vestnik št. 2, julij 2006

 • Osnove in možnosti fotodinamičnega zdravljenja
 • Inhibitorji citokromov
 • Zdravila v nosečnosti II: Klinični vidiki
 • Modulatorji apoptoze kot nova zdravila
 • Koloidni silicijev dioksid kot nosilec učinkovin
 • Ciljan vnos učinkovin z uporabo lektinov – korak naprej v razvoju bioadhezivnih dostavnih sistemov
 • Razvoj in vrednotenje polimernih nanodelcev za transport cistatina v tumorske celice
 • Permeabilnost nekaterih spojin skozi tanko črevo podgane v različnih pogojih ‘in vitro’
 • 5th World Meeting on Pharamaceutics Biopharmaceutics and Pharamaceutical Technology
 • 31. skupščina Slovenskega farmacevtskega društva
 • Dolenjski farmacevti v Hemofarmu
 • Zmago Jelinčič plemeniti doniral zbirko lekarniških eksponatov