Farmacevtski vestnik, številka 3, 2015

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Nika Marđetko, Mitja Kos: Sistem zunanje primerjave cen zdravil z vidika Slovenije / External reference pricing system from the perspective of Slovenia
Mitja Kos: Elementi upravljanja s stroški zdravil v Sloveniji /Elements of medicine cost management in Slovenia
Simona Borštnar: Monoklonska protitelesa v zdravljenju raka dojk / Monoclonal antibodies for the treatment of breast cancer
Andreja Čufar: Biološka in podobna biološka zdravila – kako izmeriti podobnost? /Biologicals and biosimilars – how to measure similarity?
Borut Štrukelj: Varnost, kakovost in učinkovitost originalnih in podobnih bioloških zdravil / Safety, quality and efficacy of biologicals and biosimilars

ORIGINALI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Bratko Filipič, Lidija Gradišnik, Adriana Pereyra, Domen Jaklič, Jana Potokar: Imunomodulatorna aktivnost kombinacij arabinogalaktana in β–(1→3, 1→6)-glukana in njuna indukcija protimikrobne aktivnosti / The immunomodulatory activity of the combination of arabinogalactan and β–(1→3, 1→6)-glucan in relation to their’s induction of antimicrobial activity

Prebrali smo za vas
40. skupčina SFD in Priznanja SFD 2015
Osebne vesti