Farmacevtski vestnik, številka 3, 2017

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES
Uporaba zdravilnih rastlin pri zdravljenju živali / The use of medicinal plants in the treatment of animals (Munda M, Lipičnik Rozman L)

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI –ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov / Chronic urticaria and its influence on patients’ quality of life (Kramberger U, Kecelj Leskovec N, Jeras M)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Zaviralci poli (adenozin difosfat-riboza) polimeraze pri zdravljenju raka / Poly (adenosine diphosphate-ribose) polymerase inhibitors in cancer therapy (Kenig S)
Gensko zdravljenje z virusnimi vektorji / Viral vectors in gene therapy (Šink A)
Sodobna zdravila za zdravljenje multiple skleroze in trendi v prihodnosti /Modern medicines for the treatment of multiple sclerosis and future trends (Lučev U)
Zaviralci in stabilizatorji interkacij med proteini /Inhibitors and stabilizators of protein-protein interactions (Bergant K, Perdih A)
Mezenhimske matične celice: uporaba in potencial za zdravljenje ter diagnostiko mišično-skeletnih boleznih / Mesenchymal stem cells: applications and potential in treatment and diagnosis of musculoskeletal disorders (Zupan J, Čamernik K, Jeras M, Barlič A, Drobnič M, Marc J)

DRUŠTVENE VESTI – ACTIVITIES FROM THE SOCIETY
42. skupščina SFD
Podelitev društvenih priznanj v letu 2017
V spomin Velislavi Zalokar
Popravek