Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Farmacevtski vestnik

Arhiv preteklih številk

Farmacevtski vestnik, 2. številka, 2021

Vsebina revije Farmacevtski vestnik je objavljena od začetka izhajanja leta 1950. Celotna revija je prosto dostopna v pdf formatu od leta 2004. Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz sredstev državnega proračuna iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.
Prenesite zadnjo številko (.pdf)

O Slovenskem farmacevtskem društvu

Slovensko farmacevtsko društvo (SFD) so ustanovili farmacevti leta 1950. Od takrat neprekinjeno izhaja tudi Farmacevtski vestnik, strokovno glasilo slovenske farmacije. Člani se znotraj društva povezujejo v podružnice po regionalnem načelu in v sekcije po strokovnem interesu. Danes aktivnosti potekajo v 9 podružnicah in 12 sekcijah.
SFD podeljuje članom društvena priznanja: najvišje priznanje Minařikovo odličje za izjemne dosežke v stroki od leta 1975, Minařikova priznanja zaslužnim članom od leta 1990, priznanje častni član in pohvale.
Delovanje društva urejajo društveni akti.
Člane zavezuje Kodeks farmacevtske etike članov SFD.