Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Sekcija farmacevtskih tehnologov

dr. Zrinka Abramovič, mag. farm.

E-pošta: zrinka.abramovic@sandoz.com
OBVESTILA:12th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Vienna

26.11.2018

PROGRAM