Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Farmacija v Sloveniji

Informativna knjižica Farmacija v Sloveniji (pdf dokument, 187 kB) je bila izdana leta 2003.

Vsebina:
  • upravna ureditev proizvodnje, preizkušanja in prometa zdravil in medicinskih pripomočkov
  • zdravstveno zavarovanje
  • izobraževanje
  • farmacevtska industrija
  • veletrgovine
  • lekarnioka dejavnost
  • laboratorijska medicina
  • Slovensko farmacevtsko društvo

Za dostop do revije potrebujete Adobe Reader.