Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Uredniški odbor

Odgovorni urednik Farmacevtskega vestnika
prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
tel: 01 476 95 00
e-pošta: borut.strukelj@ffa.uni-lj.si

Naslov uredništva:
Slovensko farmacevtsko društvo
Duanjska 184 A
1000 Ljubljana
tel: 01 569 26 01, fax: 01 569 26 02
e-pošta
glavna urednica: urednica-fv@sfd.si;
tajništvo: info@sfd.si

Glavna urednica Farmacevtskega vestnika
izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
e-pošta: nina.kocevar.glavac@ffa.uni-lj.si

Člani uredniškega odbora:
Mitja Kos
Janja Marc
Alenka Pobirk Zvonar
Andrijana Tivadar
Matjaž Tuš
Tomaž Vovk