Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Navodilo za avtorje

Navodila za avtorjePošiljanje strokovnih prispevkov

Prispevke v elektronski obliki avtorji pošljejo na naslov:

Uredništvo Farmacevtskega vestnika

Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska 184 A, 1000 Ljubljana
T.: 01 569 26 01, Fax: 01 569 26 02
e-pošta: 
glavna urednica: urednica-fv@sfd.si