Farmacevtski vestnik

Društvo je takoj po ustanovitvi začelo izdajati Farmacevtski vestnik (FV), strokovno glasilo slovenske farmacije z mednarodno indeksacijo, ki neprekinjeno izhaja še danes. Njegova naklada je naraščala od prvotnih 400 na sedanjih 3.600 izvodov, sorazmerno s številom članov društva in številom revij, s katerimi FV izmenjujemo.

Vsebina revije je objavljena od začetka izhajanja leta 1950. Celotna revija je prosto dostopna v .pdf formatu od leta 2004.

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz sredstev državnega proračuna iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.