Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Revija Farmacevtski vestnik

Društvo je takoj po ustanovitvi začelo izdajati Farmacevtski vestnik, strokovno glasilo slovenske farmacije z mednarodno indeksacijo, ki neprekinjeno izhaja še danes.

Njegova naklada je naraščala od prvotnih 400 na sedanjih 3.400 izvodov, sorazmerno s številom članov društva in številom revij, s katerimi Vestnik izmenjujemo.

ARHIV

Vsebina revije je objavljena od začetka izhajanja leta 1950. Celotna revija je prosto dostopna v .pdf formatu od leta 2004.

Letnik 2018 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz sredstev državnega proračuna iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.

Elektronski izvodi 2019 - 2004